Όλες οι κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της διεύθυνσης και των μελετητών της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΛΑΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ. Η ποιότητα των κατασκευών θα συνάδει με τα ψηλά πρότυπα που έθεσαν από κοινού η εταιρεία και οι μελετητές του έργου, που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ενεργειακή Σύγχρονη Κατοικία 40 τ.μ.

Το σπίτι κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις μας και τοποθετείται έτοιμο στον χώρο που θα μας υποδείξετε. Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότησης και σύνδεσης με τα δίκτυα.