Όλες οι κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της διεύθυνσης και των μελετητών της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΛΑΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ. Η ποιότητα των κατασκευών θα συνάδει με τα ψηλά πρότυπα που έθεσαν από κοινού η εταιρεία και οι μελετητές του έργου, που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υδραυλικά και Αποχετεύσεις

Το σύστημα των υδραυλικών σωληνώσεων θα είναι τύπου ακτινωτού με “Manifold” και σωληνώσεις τύπου “Pipe-in-Pipe”.
Το σύστημα αποχετεύσεων, υδρορροών, και σωλήνων εξαερισμού θα είναι από σωλήνες UPVC. Σωλήνες υδρορροών και εξαερισμού θα τοποθετηθούν στην οροφή όπου είναι αναγκαίο.
Θα τοποθετηθεί πλαστικό ντεπόζιτο (προαιρετικό βάσεις συνεννοήσεις) κρύου νερού 1 τόνου και ντεπόζιτο ζεστού νερού (boiler) 200Lt τύπου Stainless Steel τα οποία με την σειρά τους θα είναι ενωμένα με ηλιακούς συλλέκτες. Το ζεστό και κρύο νερό θα βρίσκετε σε κλειστό κύκλωμα με την βοήθεια πιεστικής αντλίας η οποία θα τοποθετηθεί στο ισόγειο περιβάλλον χώρο της κατοικίας.

Πρόνοιες Κλιματισμού

Οι πρόνοιες κλιματισμού συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρολογικές συρματώσεις, αποχέτευση νερού και σωληνώσεις και ψύξη και θέρμανση.

Πρόνοιες Θέρμανσης

(προαιρετικό βάσεις συνεννοήσεις)
Στο ισόγειο συμπεριλαμβάνονται πρόνοια ενδοδαπέδιας θέρμανσης με σωληνώσεις τύπου PEX – C τοποθετημένες πάνω σε μόνωση πατώματος από ειδική πολυστερίνη. Στον όροφο συμπεριλαμβάνεται σωληνώσεις για πρόνοιες σημάτων θέρμανσης τύπου νερού.