Όλες οι κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της διεύθυνσης και των μελετητών της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΛΑΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ. Η ποιότητα των κατασκευών θα συνάδει με τα ψηλά πρότυπα που έθεσαν από κοινού η εταιρεία και οι μελετητές του έργου, που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε όλα τα μπάνια, αποχωρητήρια, και κουζίνα θα τοποθετηθούν είδη υγιεινής και μίξερ άριστης ποιότητας από αναγνωρισμένους κατασκευαστές. Όλα τα είδη υγιεινής θα τα προμηθεύσει και θα τοποθετήσει η εταιρεία μας. Μερικά παραδείγματα επιλογών των πελατών αν και εφόσον δεν έχουν τοποθετηθεί είναι τα ακόλουθα: